Tee oma raamatupidamine ise

Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord

Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord

Raamatupidamise sise-eeskirja selles osas tuuakse välja millised on ettevõttes esitatud nõuded algdokumentidele, arvestades Raaamatupidamise seaduses (RPS) §7 ja Käibemaksuseaduses (KMS) §37 arvetele esitatud nõudeid.

Samuti milliseid andmeid peab sisaldama raamatupidamiskirjend RPS-s §6 ja millised tingimustel tehakse parandusi dokumentides ja registrites RPS-s §10.

Algdokumentide käive ja säilitamine
Dokumendikäive on kõikide dokumentide liikumine nende koostamise või ettevõttesse saabumise momendist lõpetades arhiveerimisega.

Dokumentide koostamine
Selles osas kinnitatakse ettevõttes kasutamiseks sobivate algdokumentide loetelu.
Kes koostab ja allkirjastab dokumendid ja vastutab nende õigsuse eest.
Kes vastutab konkreetse töölõigu eest ja sellega seotud dokumentide koostamise eest.

Dokumentide vastuvõtmine
Kuidas toimub ettevõttesse saabuvate algdokumentide vastuvõtmine.
Kes kinnitab ja missugusel viisil. Tänapäeval võivad dokumendid tulla koos kaubaga, posti teel, interneti teel jne.

Dokumentide liikumine
Kes vastutab dokumentide edastamise eest.
Kes saadab välja arved, kuidas edastatakse lepinguid (enamik lepingutest on väga vajalikud raamatupidamises), kuidas liiguvad sissetulevad dokumendid raamatupidajale.

Dokumentide süstematiseerimine
Kuidas sorteeritakse ja säilitatakse algdokumente, aeg, viis ja vastutaja.

Näiteks, kui algdokumente säilitatakse kaustades:

pangadokumendid ajaliselt järjestatult
arveldused ostjatega arvete numbri järgi
arveldused tarnijatega kirjendi numbri järgi
aruandvad isikud isikute kaupa
aruanded liikide kaupa

Raamatupidamise algdokumente peab raamatupidamiskohustuslane säilitama 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.
Pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud äridokumente tuleb säilitada 7 aastat pärast kehtimisaja möödumist.Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn