Tee oma raamatupidamine ise

Kokkuvõtteks

Kokkuvõtteks

Kõik eelnev mida lugesid sisaldas raamatupidamise algtõdesid ehk ABC-d, mis andis tutvustava ülevaate raamatupidamise reeglitest ja süsteemidest.
Sellega kindlasti raamatupidamine ainuüksi ei piirdu. Kui ettevõte on käibemaksukohustuslane või ettevõttesse tuleb töötajaid või muid töötamisega seotud isikuid on vajalik orienteeruda töölepingu seaduses, võlaõigusseaduses ja mitmetes maksuseadustes.

Põhilised maksud ettevõtluses, mis on reguleeritud vastavate seadustega on:

Tulumaksuseadus, mis jaguneb kaheks: füüsilise isiku tulumaks ja ettevõtte tulumaks. Ettevõtte tulumaksu kasumiaruandes arvestatud kasumilt maksta ei tule, küll aga väljamakstud kasumilt, milleks on dividendid, muud kasumieraldised ning väljamaksed omakapitalist. FIE tulumaksu tuleb tasuda ettevõtlusest saadud tulult, millest on maha arvestatud ettevõtluseks tehtud kulud. Tulumaksu tuleb maksta ka ettevõtlusega mitteseotud kuludelt, kingitustelt, erisoodustustelt, osaliselt annetustelt ja vastuvõtukuludelt.

Sotsiaalmaks, mis tuleb maksta nii töötasudelt kui ka erisoodustustelt.

Töötuskindlustusmaks, mis arvestatakse töötajale palga ja muu töötasu ning füüsilisele isikule lepingu alusel makstud tasu pealt.

Sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks lisanduvad tööandja kuludesse.

Käibemaks, millega maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid. Käibemaksukohustuslaseks tuleb end registreerida teatud maksustatava käibe summa täitumisel teatud tingimustel jooksval kalendriaastal vaata lähemalt.

Erisoodustusmaks, mis tuleb tasuda vastuvõtu kulude, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, välislähetuste päevaraha, töötaja tervise edendamiseks tehtavad kulutused ja muudel juhtudel üle lubatud maksuavaba piirmäärade tehtud väljamaksetelt.

Lisaks tuleb arvestada töötasusid, puhkusetasusid, töötasude ja muude hüvitistega seotud maksusid. Hetkel kehtiva maksunduse info leiab Maksu- ja Tolliameti veebilehelt. Muud äriga seotud formaalsed nõuded, mis ettevõtte tegevust võivad mõjutada leiab äriseadustikust.

Osaühingut puudutavad näiteks äriseadustiku 19. ja 20. peatükid, mis reguleerivad osa ja osanikku puudutavat ning osaühingu juhtimist.

Loodetavasti jäi Sinus huvi püsima, vaatamata raamatupidamises eksisteerivatest erinevatest reeglitest, juhenditest ja seadustest.

Kui aga leiad, et seda infot on siiski korraga liiga palju või aeg mis sellele kulub on liiga pikk, siis võta minuga ühendust, olen meeleldi nõus Sind aitama!

Kasutatud kirjandus

M.Rebane, A.-E.Visberg, Sissejuhatus raamatupidamisse. Raamatupidamise alused, Külim, 1996
K.Kallas, Finantsarvestuse alused, TRT, 2002
L.Alver, J.Alver, Finantsarvestus: põhikursus, Deebet, 2009
K.Kallas, Raamatupidamisarvestuse rahvusvaheline kooskõlastamine, Külim 1997
A.Allikvee, Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, Teabekirjanduse OÜ, 2008Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn