Tee oma raamatupidamine ise

Kokkuvõtteks

Kokkuvõtteks

Kui lugesid kõik eelnevad artiklid läbi, said raamatupidamise reeglite ja süsteemide algtõdedest pildi ette.

Sellega aga raamatupidamine ei piirdu. Kursis peab olema ka töölepingu seaduse, võlaõigusseaduse ja mitmete maksuseadustega.

Vaatame lõpetuseks, milliseid ettevõtlusega seotud makse need seadused reguleerivad.
Tulumaksuseadus, mis jaguneb kaheks: füüsilise isiku tulumaks ja ettevõtte tulumaks. Ettevõtte tulumaksu kasumiaruandes arvestatud kasumilt maksta ei tule, küll aga tuleb seda teha väljamakstud kasumilt, milleks on dividendid, muud kasumieraldised ning väljamaksed omakapitalist.

FIE tulumaksu tuleb tasuda ettevõtlusest saadud tulult, millest on maha arvestatud ettevõtluseks tehtud kulud.

Tulumaksu on vaja maksta ka ettevõtlusega mitteseotud kuludelt, kingitustelt, osaliselt annetustelt, vastuvõtukuludelt ja erisoodustustelt.
Mis on erisoodustused ja kuidas neid maksustatakse saad täpsemalt lugeda siit: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/erisoodustused

Sotsiaalmaks tuleb maksta töötasudelt ja erisoodustustelt.
Töötuskindlustusmaks arvestatakse töötajale palga ja muu töötasu pealt.

Sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks lisanduvad tööandja kuludesse.

Käibemaksuga maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid. Käibemaksukohustuslaseks tuleb end registreerida teatud maksustatava käibe summa täitumisel jooksval kalendriaastal. Vaata lähemalt.

Lisaks tuleb arvestada palga, puhkusetasu ja muude hüvitistega seotud makse.

Hetkel kehtiva maksunduse info leiab Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.

Muud äriga seotud nõuded, mis ettevõtte tegevust võivad mõjutada, leiab äriseadustikust. Osaühingut puudutavad näiteks äriseadustiku peatükid 17 kuni 22.

Nagu nägid, on reegleid, mida järgida, üksjagu. Ometi on ettevõtte raamatupidamise eest hoolitsemine ilma eriharidust omamata täiesti tehtav. Loodan, et sain sulle nende artiklitega abiks olla ja su huvi raamatupidamise vastu läks suuremaks, mitte ei kadunud sootuks.
Kui tunned, et raamatupidamise reeglite rägastik käib sul siiski üle jõu või sul pole aega sellega tegeleda, siis võta minuga ühendust, olen meeleldi nõus sind aitama!

Kasutatud kirjandus

M.Rebane, A.-E.Visberg, Sissejuhatus raamatupidamisse. Raamatupidamise alused, Külim, 1996
K.Kallas, Finantsarvestuse alused, TRT, 2002
L.Alver, J.Alver, Finantsarvestus: põhikursus, Deebet, 2009
K.Kallas, Raamatupidamisarvestuse rahvusvaheline kooskõlastamine, Külim 1997
A.Allikvee, Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, Teabekirjanduse OÜ, 2008Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn