Tee oma raamatupidamine ise

Raamatupidamisregistrite pidamine

Raamatupidamisregistrite pidamine

Raamatupidamisregistri pidamine tähendab lihtsalt öeldes kõigi ettevõttesse tulevate ja väljaminevate dokumentide registreerimist raamatupidamisprogrammis või tabelarvutusprogrammis.
Selles sise-eeskirja osas märgitakse ära nende programmide nimed.

Seadus (RPS-e §6 lg2) näeb ette, et seda tuleb teha mõistliku aja jooksul. Ettevõte saab ise oma raamatupidamise sise-eeskirjas kindlaks määrata, kas mõistlik aeg on kord päevas, nädalas, kuus või aastas. Peaasi et kõik nõutavad aruanded ja deklaratsioonid saaksid omanikele, juhtkonnale või riigile õigeaegselt esitatud.

Raamatupidamisregistrist peab olema võimalik lihtsasti kontode kaupa ja kronoloogilises järjekorras väljavõtteid teha.

Registrit peetakse elektrooniliselt. Paberi peal on registripidamine lubatud ainult siis, kui elektroonilise registri pidamine pole mingil põhjusel võimalik ja selle sisseviimine tähendaks ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

Igat registri sissekannet nimetatakse kirjendiks. Iga kirjend peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • tehingu kuupäev,
  • järjekorranumber või vastav tähekombinatsioon,
  • raamatupidamiskonto number ja vastav summa,
  • viide kirje aluseks olevale arvele vm raamatupidamisdokumendile.


Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn