Tee oma raamatupidamine ise

Kontoplaan

Kontoplaan

Mis on kontoplaan?

Kontoplaan tundub olevat justkui mingi raamatupidajate salasüsteem. Kui aga rahulikult vaatama hakata, on kõik loogiline ja midagi üle mõistuse käivat siin pole. Kontoplaan on kõigi ettevõttes kasutatavate raamatupidamise kontode süstematiseeritud loetelu. Mis on aga konto, saad lugeda siit.

Ettevõtte kontoplaan peab olema koostatud nii, et oleks võimalik saada kõik jooksvaks arvestuseks ja aruandluseks vajalikud andmed.

Kui palju kontosid peab kontoplaanis olema?

Ettevõtete kontoplaanid varieeruvad sõltuvalt tegevusalast, suurusest, raamatupidamistarkvarast ning paljudest muudest teguritest. Liiga mahukas kontoplaan teeb selles orienteerumise keeruliseks ja vead on kerged tulema. Teoreetiliselt on kõigil ettevõtetel võimalik hakkama saada viie kontotüübiga: vara, kohustused, omakapital, tulud ja kulud.

Arvepidamise ja aruandluse selguse huvides on mõttekas pidada alamkontosid, mille abil on võimalik lihtsasti finantsaruandeid ja -analüüse koostada.

Kuidas kontosid tähistatakse?

Kontode tähistamiseks kasutatakse mitmest numbrist koosnevat koodi, mille esimene number tähistab konto rühma.
Kui liigitad ettevõtte kontod näiteks 5 rühmaks, nagu eespool juttu oli, võib rühmad tähistada järgmiselt:

1 – bilansi aktivakirjed – vara
2 – bilansi passivakirjed – kohustused
3 – bilansi passivakirjed – omakapital
4 – tulude kontod
5 – kulude kontod

Et arvepidamisega saaks täpsemaks minna, jaotatakse iga kontorühm kontoklassideks, millele saab omakorda teha alamkontosid.

Näiteks:

1 – varade kontod
käibevara kontod
põhivara kontod
2 – kohustuste kontod
lühiajalised kohutused
pikaajalised kohutused
3 – omakapital
(kontoklass 100-199)
(kontoklass 100-159)
(kontoklass 160-199)
(kontoklass 200-299)
(kontoklass 200-259)
(kontoklass 260-299)
(kontoklass 300-399)

Vara, kohustuste ja omakapitali kontoklassi tähistavad koodi kolm esimest numbrit, teine ja kolmas number viitavad RPS lisas 1 toodud bilansikirjetele ja alaliigendustele.

Neljas ja viies number liigendab kontod nimelisteks kontodeks.

Näiteks:
2 – kohustuste konto
lühiajalised kohutused (kontoklass 200–259)
maksuvõlad (kontoklass 215)
nimelised maksuvõlad:
2151 Sotsiaalmaks
2152 Kinnipeetud tulumaks
2153 Töötuskindlustus

Tulude ja kulude kontoklassi tähistavad koodi kaks esimest numbrit, millest teine viitab RPS lisas nr 2 toodud kasumiaruande skeemi 1 kirje vastavale tulude või kulude kirje või rühma numbrile.

Tulude arvestuse kontod (kontoklassid 41- 49)
kontoklass 41 – müügitulu
kontoklass 47 – muud äritulud
kontoklass 48 – finantstulud

Kulude arvestuse kontod (kontoklassid 51- 59)
kontoklass 51 – kaubad, toore, materjal
kontoklass 52 – muud tegevuskulud
kontoklass 55 – tööjõukulud
kontoklass 56 – põhivara kulum
kontoklass 57 – muud ärikulud
kontoklass 58 – finantskulud

Tulude- ja kulude arvestuse kontod liigendab nimeliseks kontode koodi kolmas ja neljas number.
Bilansi aktiva- ja passivakirjete kontod liigendab nimelisteks kontodeks kontokoodi neljas ja viies number.Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn