Tee oma raamatupidamine ise

Tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel

Tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel

Tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna juhendist (RTJ)10 ja neid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibi alusel. See tähendab, et nii kulud kui ka nendega seotud tulud kajastuvad samas perioodis. Sise-eeskirjas tuuakse välja ka tulude ja kulude liigitus.

Tulude arvestus

Tulud jagunevad raamatupidamisarvestuses järgmiselt:

1. Müügitulu

Müügitulu on toodete, kaupade ja teenuste müügist saadud tulu.

Käibemaksukohustuslase puhul liigitatakse müügitulu veel vastavalt maksustamise määradele:

1) 20-protsendilise määraga müük,
2) 9-protsendilise määraga müük,
3) 0-protsendilise määraga müük,
4) maksuvaba müük.

Muude äritulude kirjetel kajastatakse sellised tulud, mis tekivad äritegevuse käigus ebaregulaarselt, näiteks kasum põhivara või kinnisvarainvesteeringute müügist, saadud trahvid, viivised jms.
(Vaata täpsemalt RTJ-2 lisa 2.)

2. Finantstulu

Finantstulu on tululiik, mis on saadud investeeringutelt. Mis täpsemalt nende alla liigitub, vaata RTJ-2 lisa 2.

Kulude arvestus

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud kasumiaruande skeemi nr 1 või skeemi nr 2 kirjetele.

Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud.

Üldiselt kajastatakse kulusid samas perioodis, kus näidatakse ka nendega seotud tulusid. Kulutused, mis on aga aruande perioodist pikemad, tuleb perioodide peale ära jaotada, lähtudes olulisuse printsiibist. Selliseks perioodiks on kuu, kvartal või aasta.Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn