Tee oma raamatupidamine ise

Raamatupidamislausend

Raamatupidamislausend

Enne majandustehingu kajastamist kontodel koostatakse lausend. Lihtsalt öeldes tähendab lausend tehingu kajastamist korraga deebet- ja kreeditkonto(de)l.

Lausendis määratakse ära, milliseid kontosid tuleks debiteerida, milliseid krediteerida.
Kõigis lausendites peab konto(de) deebetisse kirjendatud summa võrduma kreeditisse kirjendatud summaga.

Seost, mis tekib kontode vahel kahekordse kirjendamise tagajärjel, nimetatakse kontode korrespondeeruvuseks.

Liht- ja liitlausend

Eristatakse liht- ja liitlausendeid. Lihtlausendiga on tegemist siis, kui ühe konto deebet korrespondeerub ühe konto kreeditiga. Liitlausendi puhul korrespondeeruvad mitme konto deebetid kreedititega, näiteks juhul, kui viid kassast sularaha mitmesse panka. Konto „Kassa” kreedit korrespondeerub kahe panga deebetkontodega.

Kirjend

Sellist raamatupidamislausendit, mis vormistatakse algdokumendil ja mis sisaldab peale debiteeritava(te) ja krediteeritava(te) kontode ka muud infot, nimetatakse kirjendiks.

Kirjend peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

1) majandustehingu kuupäev;
2) kirjendi identifitseerimistunnus, näiteks number;
3) debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad;
4) viide kirjendi aluseks olevale alg- või koonddokumendile.

Kirjendi alusel tehakse raamatupidamiskanne päevaraamatusse (registritesse) ja viimase alusel konteering pearaamatu kontodesse.Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

Kindlasti on Sul tekkinud küsimusi.

Olen meeleldi valmis vastama Su küsimustele ja kaasa mõtlema
kuidas Sinu ettevõtte raamatupidamine võiks muretult sujuda...

OÜ Raamatupidamise ABC

Reg nr.: 11885728

Mustika tn 2, 11218, Tallinn